УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І БЮДЖЕТУВАННЯ
(КУРСИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ)

НАЙБЛИЖЧА ГРУППА

ВЕЧІРНЯ ГРУПА
Дата початку занять - 26.09.2012
чапс занять 18.30-21.00

Управлінський облік у кожній компанії призводить до стратегічних змін, збільшуючи прозорість внутрішніх бізнес-результатів. Він дозволяє розглянути системним чином всередині підприємства питання оперативного обліку, контролю і планування кожного окремого виду діяльності. Відтак, ефективне управління людськими і фінансовими ресурсами є основним критерієм дієвості, де необхідний для цього процесу механізм буде забезпечений управлінським обліком. Ще однією невід'ємною складовою курсу є бюджетування. Бюджет, складений непрофесійно або безграмотно може спричинити цілу низку проблем для підприємства. Тому дуже важливо, щоб ним займався справжній фахівець та знавець своєї справи. Він знатиме, яку інформацію треба зібрати для звіту, як її проаналізувати і які висновки з неї винести.
Отримати необхідні для такого рівня роботи знання вам допоможуть курси з управлінського обліку в Києві від центру професійних знань «Асьенда». Зробіть крок назустріч кар'єрі та успіху!
Прослухавши курс по напряму підготовки "управлінський облік і бюджетування" Ви зможете підвищити ефективність роботи організації за допомогою цільової орієнтації і координації всіх подій на підприємстві, виявити ризики і понизити їх рівень, підвищити гнучкість і пристосованість до змін. Провести розрахунок відповідних показників бюджетів а також обчислити необхідний об'єм грошових ресурсів, що забезпечують фінансову стійкість, платоспроможність і ліквідність балансу підприємства.Короткий курс

24 акад год (6-8 осіб)
20 акад год (4-5 осіб)
16 акад год (3 особи)

Базовий курс

28 акад год (6-8 осіб)
24 акад год (4-5 осіб)
20 акад год (3 особи )

Повний курс

32 акад год (6-8 осіб)
28 акад год (4-5 осіб)
24 акад год (3 особи)

Поглиблений курс

40 акад год (6-8 осіб)
36 акад год (4-5 осіб)
32 акад год (3 особи)

1300 грн.

1800 грн.

2400 грн.

3000 грн.Програма курсу по напряму підготовки
"УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І БЮДЖЕТУВАННЯ"

теми

Назва теми

1
Суть управлінського обліку
роль управлінського обліку в системі менеджменту,
концепції і положення управлінського обліку.
2
Класифікація і поведінка витрат
мета і напрям класифікації витрат,
моделі поведінки витрат,
3
Практичне заняття. Визначення функції витрат.
4
Система і методи калькуляції витрат
мета і суть калькуляції витрат,
облік і розподіл непрямих витрат
5
Практичне заняття. Калькуляція по замовленнях і по процесах. Калькуляція повних і змінних витрат.
6
Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу, діяльності і прибутку
мета і методи взаємозв'язку «витрати - обсяг - прибуток»
аналіз чутливості прибутку,
аналіз взаємозв'язку «витрати - обсяг - прибуток»
7
Практичне заняття. Проведення аналізу взаємозв'язку «витрати - обсяг - прибуток»
8
Аналіз інформації для прийняття управлінських рішень
процес ухвалення рішення і релевантність облікової інформації, оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень,
рішення, що стосуються запасів,
рішення ціноутворення, що стосуються.
9
Практичне заняття. Аналіз варіантів альтернаїмвних рішень
10
Аналіз ухвалення рішень з довгострокових інвестицій
суть і стадії бюджетування капітальних інвестицій,
методи оцінки проектів капітальних інвестицій
раціонування капіталу і подальший аудит.
11
Практичне заняття. Оцінка проектів капітальних інвестицій.
12
Технологія бюджетування
призначення бюджетування,
взаємозв'язок управлінського і бухгалтерськоого обліку,
визначення бюджетів - поточне фінансове планування,
система фінансових цілей компанії,
система показників фінансового плану,
бюджетування як управлінська технологія.
13
Види бюджетів
основні, операційні вспомагательниє і додаткові бюджети, відмінності бюджетів і кошторисів,
класифікація витрат; умовно - постійні і умовно - змінні витрати, прямі і накладні витрати, критичні витрати,
критерії розподілу витрат,
плпн-факт аналіз і принципи його проведення,
бюджет доходів і витрат, показники прибутку: валовий, операційний, балансовий, чистий,
бюджет руху грошових коштів - управління фінансовими потоками, управління дебіторської заборгованостю.
14
Практичне заняття. Проведення аналізу доходів і витрат. Управління фінансовими потоками. Управління дебіторської заборгованості
15
Бюджетне планування і контроль
суть бюджетування і його організація,
складання і взаємопогодження бюджетів,
контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень
16
Практичне заняття. Складання бюджетів доходів і витрат.
17
Від операційних бюджетів до основних. Послідовність складання бюджет продажу, чисті продажі,
графік погашення дебіторської заборгованості,
виробничий бюджет,
бюджет запасів,
бюджет прямих витрат на матеріали, ТМЦ,
графік погашення кредиторської заборгованості,
бюджет прямих витрат праці,
бюджет виробничих ( операційних) витрат,
бюджет загальновиробничих накладних витрат,
бюджет комерційних витрат, інвестиційний бюджет, кредитний план послідовність складання бюджетів,
графік розробки бюджетів, послідовність надання, узгодження і твердження,
графік документообігу
18
Практичне заняття. Розроблення бюджетів. Складання графіка погашення заборгованості.
19
Організація бюджетування
бюджетний цикл і бюджетний період,
мінімальний бюджетний період,
крок фінансового планвання,
графік розроблення бюджетів,
послідовність процедур подання, затвердження.
схеми складання бюджетів,
графік документообігу системи стимулювання.
20
Практичне заняття. Складання бюджету.
21
План дій з постановки бюджетування
формування цілей і завдань бюджетування, як управлінської технолгії відповідно до специфіки бізнесу компанії,
принципи бюджетування в компанії,
затвердження бюджетних форматів.
22
Практичне заняття. Вивчення методології бюджетування. Аналіз фінансової структури. Визначення видів бюджетів. Визначення бюджетних форматів. Складання графіка документообігу
23
Облік по центрах відповідальності
концепція центрів і обліку відповідальності,
організація обліку відповідальності по методу «тариф - година - машина»
24
Практичне заняття. Оцінка діяльності центрів витрат. Оцінка діяльності центрів доходу. Оцінка діяльності центрів прибутку. Оцінка діяльності центрів інвестицій.
25
Стратегічний управлінський облік
управлінський облік в системі стратегічного менеджменту, управління на основі аналізу діяльності.
26
Практичне заняття. Облік витрат для безперервного вдосконалення діяльності
27
Підведення підсумків. Відповіді на питання.

Для тих, хто бажає прослухати весь курс або окремі теми самостійно, а не в групі, передбачені індивідуальні заняття. У такому разі визначається перелік тем, які Вас цікавлять і кількість годин, необхідних для їх вивчення. Вартість 1 астр. години -150 грн.
Враховуючи зайнятість слухачів, в центрі функціонують групи вихідного дня. Всі слухачі курсу по напряму підготовки «Управлінський облік і бюджетування», отримують повний комплект методичних посібників, який стане незамінним помічником в подальшій роботі.

По закінченні курсу всі слухачі отримують сертифікат.

Увага! Вартість сертифікату і навчальних посібників вже
врахована в суму, яку Ви вносите за курс навчання.